DUONG NHI

DUONG NHI
Certificate
Cửa hàng:DUONG NHI

marker Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau, Việt Nam, Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau

phone 0916.744.443

Thành viên từ: 2024
Sản phẩm: 6+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Tôm thẻ tươi đông lạnh size từ 30-40/kg

170.000 - 180.000đ/1kg
Hàm Rồng - Năm Căn - Cà Mau
27-02-2024 Xem gian hàng

Tôm sú tươi đông lạnh size 28-30C/kg

200.000 - 210.000đ/1kg
Hàm Rồng - Năm Căn - Cà Mau
27-02-2024 Xem gian hàng

Mắm tôm

140.000 - 150.000đ
Hàm Rồng - Năm Căn - Cà Mau
27-02-2024 Xem gian hàng

Chả tôm

290.000 - 320.000đ/1kg
Hàm Rồng - Năm Căn - Cà Mau
27-02-2024 Xem gian hàng

Tôm Đất Khô

1.300.000 - 1.400.000đ/1kg
Hàm Rồng - Năm Căn - Cà Mau
27-02-2024 Xem gian hàng

Tôm thẻ khô

1.100.000 - 1.200.000đ/kg
Hàm Rồng - Năm Căn - Cà Mau
27-02-2024 Xem gian hàng