Miến Nương Cao Bằng

Miến Nương Cao Bằng
Certificate
Cửa hàng:Miến Nương Cao Bằng

marker B5 Sông Đà 10, Tổ dân phố 16, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

phone 0965.762.716

Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm

Thành viên từ: 2023
Sản phẩm: 3+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

MIẾN NƯƠNG CAO BẰNG VÀ MÓN NẤM NẤU CANH

160.000đ/1kg/ TÚI
Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
07-12-2023 Xem gian hàng

MIẾN NƯƠNG CAO BẰNG VÀ MÓN CẢI XANH XÀO THẬP CẨM

160.000đ/1kg/ TÚI
Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
03-12-2023 Xem gian hàng

MIẾN NƯƠNG CAO BẰNG

160.000đ/1 kg/túi
Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
03-12-2023 Xem gian hàng