Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 36x30, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

20-08-2019

Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri ...

Giá: 950.000 đ/bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 23x18 - Bịch, túi bầu ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho RAU ĂN LÁ HOPTRI ...

Giá: 990.000 đ/bộ

Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

Thùng 20 cặp HYDROUMAT V - dung dịch thủy canh ...

Giá: 1.400.000 đ/thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá Hydroumat V

Giá: 60.000 - 85.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

06-07-2019

Chậu nhựa trồng lan fi 18

Giá: 3.800 - 5.300 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

01-06-2019

Bút đo TDS & EC đo độ sạch, độ dẫn điện, nhiệt độ ...

Giá: 100.000 - 185.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

Bút đo TDS Meter (Hold-3) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 45.000 - 120.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

Chế Phẩm Keiki Duy Spray 15ml

Giá: 60.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

Chế Phẩm Kích Mầm, Kích Chồi Keiki Duy Pro 15ml

Giá: 75.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 3KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 36 CHẬU NHỰA FI ...

Giá: 115.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 5KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 60 CHẬU NHỰA FI ...

Giá: 165.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

Keo Liền Seo (Keo Liền Da Cây) Mỹ Tiến 100gr!

Giá: 33.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

Keo Liền Seo (Keo Liền Da Cây) Mỹ Tiến 225gr

Giá: 45.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 2KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 24 CHẬU NHỰA FI ...

Giá: 78.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 1KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 12 CHẬU NHỰA FI ...

Giá: 45.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

50 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 95.000 đ/50Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

20 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 48.000 đ/20Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

10 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 29.000 đ/10Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

10 CHẬU NHỰA FI 12 TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 31.000 đ/10Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

Phân Bón Vitamin B1 Đầu Trâu

Giá: 32.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

20 CHẬU NHỰA FI 12 TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 52.000 đ/20Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

50 CHẬU NHỰA FI 14 TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 125.000 đ/50Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay