Vật Tư Thủy Canh HHG

Thành viên từ: 2018
Sản phẩm: 246+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

5 hộp HOPTRI HYDRO LEAFTY_DINH DƯỠNG THỦY CANH CHO RAU ĂN LÁ

450.000đ/5Hộp -10% 500.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-09-2020 Xem gian hàng

5 Hộp Hydro Fruity_DINH DƯỠNG THỦY CANH CHO RAU ĂN TRÁI

199.000đ/5Hộp -50% 400.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-09-2020 Xem gian hàng

3 Hộp Hydro Fruity_DINH DƯỠNG THỦY CANH CHO RAU ĂN TRÁI

120.000đ/3Hộp -50% 240.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-09-2020 Xem gian hàng

2 Hộp Hydro Fruity_DINH DƯỠNG THỦY CANH CHO RAU ĂN TRÁI

80.000đ/2Hộp -50% 160.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-09-2020 Xem gian hàng

1 Hộp Hydro Fruity_DINH DƯỠNG THỦY CANH CHO RAU ĂN TRÁI

40.000đ/1Cặp -50% 80.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-09-2020 Xem gian hàng

Bộ 3 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri Growbox Fruity Kit 10

375.000đ/3 thùng
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
13-02-2020 Xem gian hàng

Bộ 2 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri Growbox Fruity Kit 10

255.000đ/2 Thùng
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
13-02-2020 Xem gian hàng

1 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri Growbox Fruity Kit 10

129.000đ/1 Thùng
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
13-02-2020 Xem gian hàng

Hạt Giống Bí Siêu Ngọn Mập Gói 20G

15.000đ/Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-10-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Mầm Củ Cải Đỏ Gói 50G

15.000đ/Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-10-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Rau Mầm Cải Ngọt Gói 50G

15.000đ/Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-10-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Rau Mầm Rau Muống Gói 50G

15.000đ/Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-10-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Bí Đỏ Siêu Ngọn Gói 20G

15.000đ/Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-10-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Rau Mầm Đậu Hà Lan Gói 50G

15.000đ/Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
22-10-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Việt Quất SMILE SEEDS 30 Hạt

20.000đ/1Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
21-06-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Cà Rốt F1 SMILE SEEDS

20.000đ/1Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
21-06-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Bí Ngòi Xanh F1 SMILE SEEDS - 10 Hạt

20.000đ/1Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
21-06-2019 Xem gian hàng

Hạt Giống Củ Cải Đỏ F1 SMILE SEEDS 5g

20.000đ/1Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
21-06-2019 Xem gian hàng

Bí Ngô Mật F1 SMILE SEEDS - 10 Hạt

15.000đ/1Gói
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
21-06-2019 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm