Mua sắm online sản phẩm Thiết bị tưới tiêu bán bởi sàn TMĐT Nongsanbanbuon.com giá tốt

Giá sản phẩm

Nơi bán

Xem thêm
Thu gọn

Dây tưới phun mưa Chaiyo 27mm loại 3 lỗ, MH: 6-70(CH)

300.000đ/cuộn (100md)
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-09-2018 Xem gian hàng

Dây tưới phun mưa Chaiyo 34mm loại 4 lỗ, MH: 6-71(CH)

350.000đ/cuộn (100md)
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-09-2018 Xem gian hàng

Dây tưới nhỏ giọt CHAIYO dày 16.5mm, MH: 6-DT10-1000

1.800.000đ/cuộn (1000m)
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-09-2018 Xem gian hàng

Dây tưới nhỏ giọt Chaiyo dày 16.5mm, MH: 6-DT30-1000

1.700.000đ/cuộn (1000m)
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-09-2018 Xem gian hàng

Ống tải nước KANOK PE 6-030L màu đen, 2 bar, 3"x100m

1.990.000đ/cuộn (100m)
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
24-09-2018 Xem gian hàng

BỘ 100 NỐI NHỎ GIỌT 16-16.5MM (KANOK)

335.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 50 NỐI NHỎ GIỌT 16-16.5MM (KANOK)

175.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 20 NỐI NHỎ GIỌT 16-16.5MM (KANOK)

75.000đ/20Nối
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 10 NỐI NHỎ GIỌT 16-16.5MM (KANOK)

35.000đ/10Nối
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 1000 MÓC TREO TRÁI CAO CẤP CHUYÊN DỤNG

1.100.000đ/1000Móc
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
26-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 100 T NỐI NHỎ GIỌT 3/4"-16.5MM (KANOK)

900.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 50 T NỐI NHỎ GIỌT 3/4"-16.5MM (KANOK)

460.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 20 T NỐI NHỎ GIỌT 3/4"-16.5MM (KANOK)

190.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 10 T NỐI NHỎ GIỌT 3/4"-16.5MM (KANOK)

100.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 5 T NỐI NHỎ GIỌT 3/4"-16.5mm (KANOK)

55.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

Túi 100 T NỐI NHỎ GIỌT 1/2"-16.5MM (KANOK)

775.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 50 T NỐI NHỎ GIỌT 1/2"-16.5MM (KANOK)

400.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 20 T NỐI NHỎ GIỌT 1/2"-16.5MM (KANOK)

170.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 10 T NỐI NHỎ GIỌT 1/2"-16.5MM (KANOK)

90.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

Bộ 5 T nối nhỏ giọt 1/2"-16.5mm (KANOK)

50.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

Túi 200 CỤC NỐI CAO SU 16MM (KANOK)

380.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 100 CỤC NỐI CAO SU 16MM (KANOK)

200.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 50 CỤC NỐI CAO SU 16MM (KANOK)

105.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 20 CỤC NỐI CAO SU 16MM (KANOK)

44.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

Bộ 10 Cục nối cao su 16mm (KANOK)

22.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

100 BỘ CHUYỂN ĐỔI BẰNG CAO SU 20MM (KANOK)

Liên hệ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

50 BỘ CHUYỂN ĐỔI BẰNG CAO SU 20MM (KANOK)

362.500đ/50Bộ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

20 BỘ CHUYỂN ĐỔI BẰNG CAO SU 20MM (KANOK)

150.000đ/20Bộ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

Bộ chuyển đổi cao su 20mm, sản phẩm của KANOK-Thái Lan (MH: 377-20)

7.250 - 8.000đ/Bộ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

Túi 100 BỘ CHUYỂN ĐỔI BẰNG CAO SU 16MM (KANOK)

525.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

50 BỘ CHUYỂN ĐỔI BẰNG CAO SU 16MM (KANOK)

280.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

20 BỘ CHUYỂN ĐỔI BẰNG CAO SU 16MM (KANOK)

115.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

10 bộ chuyển đổi bằng cao su 16mm (KANOK)

60.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
25-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 10 ĐẦU PHUN SƯƠNG CAM 5 TIA DẠNG 2 (KANOK)

495.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
24-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 5 ĐẦU PHUN SƯƠNG CAM 5 TIA DẠNG 2 (KANOK)

255.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
24-08-2018 Xem gian hàng

BỘ 10 ĐẦU PHUN SƯƠNG CAM 5 TIA (KANOK)

465.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
24-08-2018 Xem gian hàng

Bộ 5 Đầu phun sương cam 5 tia (KANOK)

240.000đ
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
24-08-2018 Xem gian hàng