Đầu Tưới Phun Mưa Nông Nghiệp Cầm Tay Javico Hợp ...

Giá: 200.000 đ/cái

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

03-12-2018

Xe Tưới Tự Cuốn Irrifrance Optima 1005 – 1010

Giá: Liên hệ

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

09-09-2018

Xe Tưới Tự Cuốn Irrifrance Mini 63-70mm

Giá: Liên hệ

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

26-07-2018

Vòi tưới phun Gyronet LR & LRD

Giá: 5 đ/vòi

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

24-06-2018

Vòi tưới phun Vibronet SD

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

24-06-2018

Béc Tưới Phun Sương Khớp Nối 17mm BB-909

Giá: 3.000 đ/cái

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

23-05-2018

Đầu Tưới Phun Mưa Nông Nghiệp Cầm Tay Javico Hợp ...

Giá: 255.000 đ/cái

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

16-05-2018

Đầu Tưới Phun Mưa Nông Nghiệp Cầm Tay Javico Nhựa ...

Giá: 100.000 đ/đầu tưới

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

13-05-2018

ĐỤC LỖ CẦM TAY 3-5MM DÂY LDPE

Giá: 51.500 đ/cái

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

05-03-2018

Béc Tưới Cánh Đập 4 Tia Thành Phát ( TP-II )

Giá: Liên hệ

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

03-01-2018

Vòi tưới phun tia – Vibronet TM

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

03-01-2018

Vòi tưới phun tự bù áp (tưới gốc cây) - Supernet

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

03-01-2018

Vòi tưới phun làm mát – Coolnet

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

03-01-2018

Vòi tưới phun sương – Mistnet

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

01-01-2018

Vòi tưới phun tia – Spinnet SD

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

01-01-2018

Vòi tưới phun tia – Spinnet TM

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

01-01-2018

Vòi tưới phun lưu lượng lớn - Meganet

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

01-01-2018

Vòi tưới phun Gyronet TM JET

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

01-01-2018

Đồng Hồ Đo Áp Suất Badotherm (Hà Lan)

Giá: 300.000 đ/chiếc

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

27-12-2017

Khớp Nối Nelson R33 (Adaptor R33)

Giá: 39.600 đ/khớp nối

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

27-12-2017

Ống Mềm Dẫn – Tưới Nước 40mm

Giá: 1.050.000 đ/cuộn

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

27-12-2017

Xe Tưới Tự Cuốn Irrifrance Micro

Giá: Liên hệ

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

27-12-2017

Béc Tưới Phun Mưa Mini BB-903

Giá: 3.000 đ/cái

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

27-12-2017

Vòi tưới phun lưu lượng thấp - Gyronet

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

27-12-2017