Sản phẩm trong gian hàng

COMBO 5KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 60 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 165.000/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 3KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 36 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 115.000/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 2KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 24 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 78.000/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

COMBO 1KHAY NHỰA CỨNG 12 LỖ + 12 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 45.000/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

COMBO PHÂN BÓN ZONNE10 ZONNE5 ICHIBAN7-9-2 NHẬT BẢN

Giá: 105.000/3Lọ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

Phân bón TKS PS TKS - PSEIDOMONAS_Cung cấp Vi lượng Sắt, Diệt Nấm....

Giá: 115.000/HỘP

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Hôm nay

50 KHAY NHỰA CỨNG 15 LỖ TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 450.000/Bộ50Khay

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

20-08-2019

25 KHAY NHỰA CỨNG 15 LỖ TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 229.000/Bộ25Khay

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

10-08-2019

20 KHAY NHỰA CỨNG 15 LỖ TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 185.000/Bộ20Khay

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

10-08-2019

10 KHAY NHỰA CỨNG 15 LỖ TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 99.000/Bộ10Khay

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

10-08-2019

Giới thiệu về gian hàng

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại vật tư phục vụ sản xuât nông nghiệp từ 1.0 đến 4.0!!!


Thông tin liên hệ

  • Gian hàng: Vật tư nông nghiệp Hoàng Hà
  • Người bán: Vật tư nông nghiệp Hoàng Hà
  • Số chứng minh thư nhân dân: 111589780
  • Địa chỉ: -Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội
  • Số điện thoại: 0976921489
  • Email:

Chứng minh thư nhân dân

Thư viện ảnh